Installation

Med känsla för kundens verksamhet levererar vi kvalitet och kostnadseffektivitet i allt vi gör.

Vi erbjuder höga specialistkompetenser och kan ta hand om alla typer av installationer i tyngre industri. Vid behov kan vi även ta hand om hela entreprenörskapet.

Tack vare vår långa erfarenhet av att ha arbetat på många olika anläggningar i  många delar av världen i olika kulturer har vi en djup förståelse för våra kunders verksamhet. Vi känner oss trygga i de ofta komplexa projekt som möter oss. Vi är alla oerhört stolta över den kompetens som vi tillsammans har på Metalock. De tekniska utmaningar vi möter löser vi med hjälp av hundra års erfarenhet och kreativt nytänkande.

Vi har en stark tro på vikten av noggrann planering och förberedelser. I vår företagskultur ingår att inte lämna något åt slumpen. Det är grunden till att vi kan minska stopptider och minimera inverkan på våra kunders verksamhet. Vi har också väl utformade arbetssätt som gör oss effektiva. Vi tar alltid med oss komplett utrustning som gör oss helt unika i det att allt som man kan genomföra i en välutrustad verkstad kan vi göra på i princip vilken site som helst vart som helst i världen. 

Tack vara att vi ingår i Midroc-koncernen har vi både finansiell trygghet och resurser att ta hand om även de mest komplicerade installationer.