Nyheter

Arbetsledare – en nyckelroll vid on-site-uppdrag

2017-05-05

Arbetsledare från Metalock ledde underhållsarbetet på Skandinaviens största raffinaderi.

Nyligen ledde fem arbetsledare från Metalock jobbet med ett stort antal underhållsåtgärder på Preems raffinaderi i Lysekil. Det är Skandinaviens största raffinaderi och bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa.

Arbetsledarna ledde var sitt team med tekniker från Metalock, dess systerbolag Rodoverken, samt inhyrd personal från externa entreprenörer.

– Ett team ansvarade för bultsträckning och momentdragningar på reaktorerna. Två team ansvarade för värmeväxlarna och ett för ugnarna som det var mycket jobb med. Och så mitt team med ansvar  för mek, rör och svets, berättar Patrik Johansson, arbetsledare på Metalock.

Noggrann planering

Metalock började planera för projektet i vintras och var på plats två veckor i förväg för att säkerställa att alla jobb var uppmärkta och att allt stämde överens med planen. 

– Planeringen är väldigt viktig. Det gäller att ta allt i rätt ordning, så att det inte blir stopp någonstans. Som arbetsledare är det jag som ansvarar för att min personal har att göra hela tiden. Det ligger även på mitt bord att fixa de tillstånd de behöver för att utföra sina arbeten på siten. Det är mycket dokumentation att hantera och det blir ofta långa dagar för oss arbetsledare, tillägger han. 

En viktig aspekt av planeringen är att packa alla verktyg, maskiner och övrig utrustning som krävs. Även här är det arbetsledarna som har det yttersta ansvaret.

– På det här projektet hade vi bultsträckningsmakiner, pumpar och segdragande verktyg med oss. Och jobbet hade inte gått ihop utan de här grejerna, säger Patrik Johansson med ett leende.

God kommunikation med kunden

Tidsaspekten och att få allt att klaffa är oftast den stora utmaningen i varje projekt så även i det här fallet. Men enligt Patrik flöt allting på bra och i enlighet med planen. 

– Det har varit ett mycket bra stopp! Att vi trivs bra med det vi gör märks och uppskattas av kunden och det får vi tillbaka när vi träffar dem, säger han och poängterar att rollen som arbetsledare även innebär att upprätthålla en god kommunikation med kunden. 

Sättet som Metalock jobbat på under Preemstoppet är ett bra exempel på företagets övergripande strategi där ett antal arbetsledare från Metalock leder projektet och övriga kompetenser som behövs handplockas och hyrs in.