Nyheter

Chalmersstudent skapar ny lösning för svarv

2017-06-02

Gunnar Karlsson som snart tar examen från Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola på Lindholmen har utvecklat en ny teknisk lösning för en stor mobil svarv.

– Det är en svarv som väger fyra ton som Metalocks mobila team tar med sig ut på uppdrag. Ibland behöver de vända på den on site. Det gick tidigare, men på grund av en modifiering av svarven fungerar inte den lösningen längre. Mitt examensarbete har gått ut på att ta fram en ny lösning för detta. Jag har gjort en modell i CAD på en vagga som används för att transportera svarven och i den ska man även kunna vända på den, berättar Gunnar som tycker det varit ett intressant problem att lösa. 

– Jag ville ha en konkret uppgift med fokus på att utveckla teknisk utrustning eller pryl, så det här uppdraget passade min målsättning. 

Jobbade tidigare på Metalock

Examensarbetet har bedrivits parallellt med avslutande studier under vårterminen. Innan Gunnar Karlsson började läsa på Chalmers jobbade han på Metalock och efter examen siktar han på en ny tjänst på företaget.

– Genom att låta högskolestudenter undersöka nya lösningar får vi in input utifrån som är viktig för företagets innovationskraft. De som anställs efter examen bidrar även till att höja kompetensen i organisationen, kommenterar Johan Lundgren, VD på Metalock.