Nyheter

Metalock går för högtryck!

2017-07-05

Så här inför sommaren kan jag med glädje konstatera att verksamheten går för högtryck och att de inbokade projekten sträcker sig en bra bit in i hösten.

Vi utför bland annat den tredje etappen av bytet av traversbalkar åt SSAB i Oxelösund, underhåll vid Cementas fabrik i Degerhamn, bearbetning av extruderpressar åt Sandvik Material Technology, samt ett fartygsjobb på Samsung Heavy Industries varv i Sydkorea.

Det rör sig i flera fall om avancerade projekt som ställer höga krav på både kompetens och utrustning och den största utmaningen just nu är att sätta ihop de mobila teamen för varje projekt.

Effektiv utrustning kortar ledtider

Det är enormt mycket utrustning som ska skickas ut och en av våra starkaste konkurrensfördelar är vårt stora förråd av bearbetningsutrustning. Vi har exempelvis en mycket effektiv mobil CNC-utrustning som gör att vi får ner ledtiderna.

Utrustningsförrådet är något vi ständigt utvecklar och uppdaterar. Nyligen investerade vi i en arborrstång för bearbetning av vattenkammare på turbiner i vattenkraftverk.

Vi har dessutom möjlighet att sourca såväl maskiner som personal från andra bolag inom Metalock-gruppen. Sammantaget gör det oss väl rustade för att möta dagens och morgondagens utmaningar och att hjälpa våra kunder att möta sina.

Till sist vill jag bara nämna att vi ställer ut på Donsö Shipping Meet den 5-6 september. Hoppas vi ses där.

Ha en skön sommar!

Johan Lundgren

VD