Hälsa, Miljö och Kvalitet

Vi strävar efter att bidra till en hållbar framtid.

Genom att:

 

  • Leva upp till etisk standard och ta ställning för jämlikhet och mänskliga rättigheter
  • Ta ansvar för de samhällen vi är verksamma i
  • Sträva efter att minimera miljöpåverkan och konsumtion av energi och resurser

 

För att leva upp till våra åtagandens gentemot samhället vi verkar i arbetar vi målmedvetet med hälsa, miljö och kvalitet.  På Metalock arbetar vi enligt vårt verksamhetssystem som integrerar hälsa, miljö och kvalitet och som sedan 1999 har varit certifierat enligt ISO 9001:2008 och sedan 2014 enligt 14001:2004. Vi har beskrivit vårt sätt att arbeta med hjälp av processbilder. Att vara ett bolag i ständig utveckling och förbättring är för oss en självklarhet.

Våra Policyer, Certifikat och Prekvalificeringar

Policyer

Certifikat

 

Prekvalificeringar