Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid

Midroc har en hög ambition för framtiden. Vi tänker redan nu vara med och bidra för att förbättra den. Och det är bara tillsammans med engagerade medarbetare vi kan nå dit. Är du en av dem?

På Midroc tror vi på att ta oss an utmaningar med lika delar erfarenhet och skicklighet, engagemang och hjärta. Kunden är alltid vårt främsta fokus och därför är vi flexibla och genuina oavsett projekt. Helt enkelt – vi lever som vi lär.

Tillsammans har vi antagit utmaningen att bli förstahandsvalet för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi vet att det är en hög ambition som innebär att vi vill vara bättre än branschen i övrigt och för att nå dit behöver vi engagerade och förbättringsinriktade medarbetare. Vi hoppas att du vill vara med och anta vår utmaning.Midroc är ett av Karriärföretagen 2017, finns på topp 100-listan när Sveriges högskoleingenjörer väljer sina drömarbetsgivare och på 5:e plats på listan för Sveriges Bästa Arbetsgivare.

     

  • Vår företagskultur

    Vi är stolta över den unika företagskultur som vi anser finns inom Midroc. Den bygger på hög affärsetik och god samarbetsförmåga, på engagemang och en vilja att överträffa förväntningar. Saker som ger ett mervärde för kunden. Men den bygger också på ett dynamiskt ledarskap där vi sätter våra medarbetare och arbetsgrupper i centrum, på eget ansvar och utveckling.

  • Kompetensutveckling

    Vi tror på utveckling, och på utbildning. På att våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs. Av den anledningen har vi på Midroc en egen affärsskola, Midroc Business School. Vi arbetar aktivt med en utvecklingsprocess för varje enskild medarbetare där medarbetarsamtalet är den självklara utgångspunkten. På Midroc är det bara du själv som sätter gränserna för din egen utveckling.