On-Site Repair

Mer kompetens per krona, 24 timmar om dygnet.

Var dina problem än uppstår i världen har vi resurserna för att kunna ta hand om även de mest akuta och besvärliga reparationer eller uppgraderingar. Vi har en hundraårig erfarenhet och ett självklart nytänkande som vi omsätter varje dag i våra åtaganden. 

Vi arbetar med både akuta problem och planerade stopp. Vi lägger alltid stor energi på att komma väl förberedda och med så mycket utrustning att vi direkt kan komma igång ute på site. Det gör att vi inte bara kan vara snabbt ute på plats, utan också utföra arbetet på ett effektivt och korrekt vis. Allt för att produktionen ska bli så minimalt påverkad som möjligt.

Innovativa och nya tekniska lösningar är en del av vår vardag. Med såväl beprövade som egenutvecklade och moderna reparationsmetoder återställer vi dina komponenter och utrustning till originalskick. Våra uppdrag kan både handla om att byta lager i en växellåda till mer avancerade reparationer och förstärkning av jättelika turbiner i kraftverk.

Genom att alltid ha miljö, hälsa och långsiktighet i tankarna skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle.