Underhåll

Med förståelse för våra kunders situation genomför vi effektivt underhåll med korta stopptider.

En säker effektiv drift samt en hög tillgänglighet är en förutsättning för lönsamhet. För att nå det krävs ett effektivt löpande underhåll samt väl genomförda stopp.

Med lång erfarenhet kommer en större förståelse för den verksamhet kunden befinner sig i.  Metalock har funnits i över hundra år och vi har samlat på oss stor kunskap både inom landet och internationellt när det gäller underhåll. Insikten om att minimera både tid och oangelägenheten att utföra underhållet styr vårt arbete.

På Metalock drivs vi av ett starkt engagemang i allt vi gör. Vi ägnar mycket tid och kraft åt att förbereda oss för att genomföra en precis och effektiv insats på site. Vare sig det handlar om skärande bearbetning, skruvspänning eller svetsning som normalt kan utföras i en välutrustad verkstad kan vi utföra på plats hos våra kunder.

Metalock ingår i Midroc-koncernen vilket ger oss både en finansiell styrka och en möjlighet att ytterligare förstärka vår leverans vid behov. Med kontor på mer än 70 orter finns våra systerbolag inom Midroc-koncernen etablerade i närheten av de flesta industrier i Sverige. Närheten till våra kunder möjliggör gedigen anläggningskunskap och nära samarbete med våra kunder. 

Genom att alltid ha miljö, hälsa och långsiktighet i tankarna skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle.